Projekt graficzny strony:
Martyna Kander
Łukasz Borkowski

Ilustracje:
Zofia Góralczyk

Fotografie w menu:
Krzysztof Pęczalski
(Aktualności, Wojciech Kass, Stwarzyszenie)

Webmaster:
Łukasz Małkowski

Comments are closed.