Ekspozycja wewnątrz muzeum
jest nieczynna do odwołania z powodu remontu,
chcielibyśmy jednak by w tym czasie Pranie było dostępne, zatem ZAPRASZAMY:


We WRZEŚNIU (od wtorku do niedzieli) i w PAŹDZIERNIKU (od środy do niedzieli) w godz. 10.00-17.00 pl
enerowe zajęcia muzealne dla grup zorganizowanych: dzieci młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Pakiet obejmuje opowieść o K. I. Gałczyńskim na Mazurach oraz wybrany temat zajęć.  

Szczegółowa oferta zajęć muzealnych


W LIPCU i SIERPNIU
proponujemy:

- wejście na teren leśniczówki (bez zwiedzania wnętrza muzeum), możliwość korzystania z pomostu;

- opowieść przewodnika o Gałczyńskim na Mazurach;

- pełen cykl koncertów sobotnich i niedzielnych (program w zakładce Sezon kulturalny);

- zajęcia warsztatowe dla dzieci  „Zabawy z Zieloną gęsią” w czwartki i niedziele;

- możliwość wynajęcia Prania na uroczystość ślubną oraz sesje fotograficzne;

- korzystanie z otoczenia leśniczówki jako miejsca plenerów malarskich i innych.

Godziny otwarcia: lipiec i sierpień 10.00-17.00 od wtorku do niedzieli. W koncertowe soboty możliwe jest wcześniejsze zamknięcie dla zwiedzających.

Korzystanie z terenu muzeum jest odpłatne – szczegółowy Cennik KIG 2022 r tutaj

.

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida
Kontakt: tel. 87 425 62 48

Dyrekcja: muzeumpranie@tlen.pl
Księgowość: muzeum.pranie@wp.pl
Zajęcia edukacyjne: muzeum.pranie@gmail.com

Organizator muzeum: Rada Powiatu w Piszu

Oddziałem muzeum w Praniu jest Muzeum Michała Kajki w Ogródku

 

  Wyświetl większą mapę

Wirtualny spacer po Leśniczówce Pranie

 

Muzeum czynne w godzinach 10.00 – 17.00 *

Informujemy, że kasa biletowa zamykana jest na 15 minut przed zamknięciem Muzeum.

Muzeum jest otwarte codziennie prócz poniedziałków, również w „długi weekend” majowy, Boże Ciało, święto 15 sierpnia, a od 21 września muzeum otwarte jest codziennie oprócz poniedziałków i wtorków, w godz. 9.30 – 17.00.

W lipcu i w sierpniu w czasie trwania koncertów muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. Przed koncertami popołudniowymi możliwe jest wcześniejsze zamknięcie muzeum (szczegóły na stronie internetowej).

Bilety: 12 zł (normalne), 8 zł (ulgowe).

Wejście na teren muzeum jest płatne 4 zł. Przy zakupie biletów wstępu do muzeum opłata ta nie obowiązuje.

Cena usługi przewodnika: 50 zł dla grup. W okresie epidemii jest ona świadczona wyłącznie na zewnątrz budynku. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 87 425 62 48.

Z powodu epidemii wewnątrz muzeum może przebywać jednocześnie do 5 osób. Obsługa grup zorganizowanych jest możliwa tylko przy zachowaniu tego warunku oraz utrzymaniu 2 metrowego dystansu.

Muzeum organizuje po wcześniejszej rezerwacji zajęcia muzealne i wykłady dla grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ogniska. Szczegóły w zakładce „zajęcia muzealne” po prawej stronie.

Do uzgodnienia jest również wynajęcie terenu Prania i sceny (koncerty, konkursy, spotkania, sesje zdjęciowe i filmowe, sympozja, posiłki).

Dojazd: Jest możliwy od strony lądu i wody (jezioro Nidzkie) wyłącznie własnym środkiem lokomocji (leśniczówka jest położona 200 metrów od drogi łączącej Ruciane-Nidę z Karwicą, w odległości 8 km od Rucianego-Nidy). Pojazd należy zostawić na bezpłatnym parkingu i podejść do muzeum 150 metrów pieszo. Od strony wody istnieje możliwość bezpłatnego cumowania.

Na teren Muzeum nie wprowadzamy psówrowerów

Znakowane szlaki turystyczno-spacerowe:

    • żółty szlak im. Karola Małłka – 20 km (Pranie – Karwica Mazurska PKP – Rezerwat Królewska Sosna – jezioro Mokre – Krutyń PTTK)
    • niebieski szlak im. K. I. Gałczyńskiego – 10 km (Pranie – Ruciane-Nida PKP)
    • przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Śladami Gałczyńskiego” – 1400 m (Muzeum w Praniu – parking)
    • ścieżka spacerowa „Sosna Gałczyńskiego” – 1500 m (Pranie – pamiątkowy kamień)

HISTORIA

Leśniczówka Pranie w latach 1942 - 1943  | fot. z archiwum Muzeum w Praniu

Leśniczówka Pranie, przed wojną Seehorst, powstała około 1880 r. i była leśnictwem wsi Krzyże. Polska nazwa „Pranie” wzięła się od łąki nad którą leży leśniczówka, a która jak mówili Mazurzy „prała” czyli osnuwała się mgłą, dymiła. Położona w Puszczy Piskiej tuż nad jeziorem Nidzkim. Przeszła do historii dzięki pobytom w niej wybitnego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który po raz pierwszy przybył do Prania w lipcu 1950 r.. Przyjeżdżał z Warszawy przez kolejne trzy lata, jako gość ówczesnego leśniczego Stanisława Popowskiego. W 1952 r. wraz z żoną Natalią snuł plany zamieszkania na stałe w okolicy jeziora Nidzkiego, które zniweczyła nagła śmierć poety w grudniu 1953 r.. W 1980 r. w Praniu utworzono Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Po reformie administracyjnej Polski w 2000 r. Muzeum znalazło się w województwie warmińsko-mazurskim i podlega Radzie Powiatu w Piszu.

W leśniczówce powstały ważne utwory: Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz, Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Pieśni, Ezop świeżo malowany, Rozmowa liryczna, Spotkanie z matką, Księżyc, W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich, Ojczyzna i inne.

W leśniczówce w lipcu i sierpniu odbywają się koncerty muzyki poważnej i piosenki literackiej, wystawy, spotkania autorskie, recytacje poezji. Spotkać i usłyszeć można tu znakomitych artystów polskiej estrady, którzy licznie odwiedzają leśniczówkę. Organizowane w Praniu imprezy kulturalne cieszą się dużym powodzeniem. Leśniczówka wygrała m.in. plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej w 2003 r. na ulubione miejsce imprez kulturalnych na Warmii i Mazurach.

Inauguracja Sezonu Kulturalnego | Inauguracja zielonej sceny w Praniu | 1999 | Z. Zapasiewicz, J. Englert, H. Ostrowski, J. Szczepkowska, O. Sawicka, E. Bułhak, B. Ścibakówna

 

KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

Konstanty Ildefons Gałczyński | fot. z archiwum Muzeum w Praniu

23. 01. 1905 – przychodzi na świat w Warszawie, przy ulicy Mazowieckiej 11 jako pierworodny syn Konstantego Gałczyńskiego i Wandy z Łopuszyńskich Gałczyńskiej. Tego samego roku rodzina przenosi się do mieszkania babki przy ulicy Towarowej, gdzie w grudniu rodzi się drugi syn, Mieczysław Zenon.

1912 – Konstanty rozpoczyna naukę w Szkole Technicznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ulicy Chmielnej w Warszawie.

1914 – rodzina Gałczyńskich zostaje ewakuowana do Moskwy, gdzie Konstanty chodzi do Szkoły Komitetu Narodowego Polskiego. Zainteresowanie sztuką rozbudzają w nim pedagodzy Kazimiera i Józef Grabowscy.

1918 – powrót do Warszawy. Bracia kontynuują edukację w gimnazjum Władysława Giżyńskiego na Wierzbnie.

1919 – powstaje pierwszy zachowany do dziś wiersz: Do Alraune.

1921 – umiera na szkarlatynę młodszy brat poety, Mieczysław.

1923 – debiut literacki – publikuje wiersz Szturm w dzienniku „Rzeczpospolita” pod pseudonimem Zenon Trzciński. W tym samym roku rozpoczyna studia na wydziale filologii angielskiej i filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, których nigdy nie ukończył. Drukuje w młodzieżowym miesięczniku „Twórczość Młodej Polski” i w pisemku Koła Literackiego Studentów UW „Smok”

1925 – zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Reduty Juliusza Osterwy.

1926 – rozpoczyna współpracę z satyrycznym tygodnikiem „Cyrulik Warszawski”. Jesienią zostaje powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy, a po sześciu tygodniach karnie wydalony jako zwykły szeregowiec do jednostki w Berezie Kartuskiej.

1927 – umiera ojciec poety.

1928 – w dzienniku „Polska Zbrojna” drukuje napisane w Berezie wiersze CapstrzykStajnia. W połowie roku kończy służbę wojskową i wraca do Warszawy. Wiąże się z grupą poetycką Kwadryga i drukuje w wydawanym przez nią miesięczniku. Otrzymuje pierwszą posadę w Polskim Towarzystwie Emigracyjnym, zajmując się sprawami emigrantów europejskich. Utrzymuje się na stanowisku przez pół roku.

1929 – wydaje powieść Porfirion Osiełek – debiut książkowy w Bibliotece Kwadrygi. W Klubie Artystycznym w Alejach Jerozolimskich odbył się pierwszy indywidualny wieczór autorski Gałczyńskiego. W maju poznaje Natalię Awałow, swoją przyszłą żonę.

1930 – matka poety, Wanda Gałczyńska, wychodzi powtórnie za mąż za Stanisława Bergera i przenosi się do Pragi. 1 czerwca K. I. Gałczyński żeni się z Natalią Awałow w cerkwi na Pradze. Na cztery miesięcy obejmuje posadę cenzora w Komisariacie Rządu.

1931 – Gałczyński zostaje mianowany referentem do spraw kultury w Konsulacie Generalnym w Berlinie.

1933 – powstaje poemat Bal u Salomona. Po samowolnym urlopie spędzonym w Belgii i Holandii Gałczyński składa podanie o zwolnienie i wracają z żoną do Warszawy.

1934 – Gałczyński wyjeżdża do Wilna i zamieszkuje na ulicy Młynowej 2 na Zarzeczu. Nawiązuje współpracę z klubem Smorgonia, występuje w audycji satyrycznej „Kukułka wileńska”, pisze słuchowiska dla wileńskiego radia, teksty do piosenek Hanny Ordonówny. Po kilku miesiącach do męża dołącza Natalia. Powstaje wiersz Inge Bartsch opublikowany w tygodniku „Na szerokim świecie”.

1935 – rozpoczęcie współpracy z narodowo-radykalnym tygodnikiem „Prosto z mostu” Stanisława Piaseckiego.

1936 – współpraca z satyrycznym tygodnikiem „Szpilki”. W kwietniu rodzi się córka Gałczyńskich, Kira. Rodzina wraca do stolicy, zamieszkując w podwarszawskim Aninie.

1937 – w Bibliotece „Prosto z mostu” ukazuje się jedyny w okresie międzywojnia tom wierszy – Utwory poetyckie, poeta pisze Bal zakochanych. Umiera brat Natalii Mikołaj Awałow, a jej matka przenosi się do domu Gałczyńskich w Aninie.

1938 – śmierć matki poety w Pradze.

1939 – powstają Noctes Aninenses. W końcu sierpnia Gałczyński zostaje powołany do Korpusu Ochrony Pogranicza i dostaje się do obozu w Kozielsku. W październiku w ramach wymiany jeńców trafia do obozu przejściowego w Mühlbergu w Niemczech, a stąd do pracy w majątku Scheeren – Kreis Stendal. Przez kolegę poety trafia do Natalii wiersz Pieśń o żołnierzach z Westerplatte.

1941 – zostaje przeniesiony do karnej kompanii stalagu Altengrabow. Od sierpnia do listopada prowadzi Notatnik.

1943 – zostaje skierowany do szpitala stalagu Altengrabow, gdzie pracuje jako tłumacz i sanitariusz.

1945 – trafia do karnej kompanii w Tangerhütte, później do fabryki amunicji w Hillersroben, następnie do odlewni żelaza w Gerdenlegen. Po wyzwoleniu wraz z innymi jeńcami zostaje przewieziony do obozu przejściowego w Höxter gdzie poznaje Lucynę Wolanowską. Z Höxter poeta podróżuje do Francji (w Paryżu rozpoczyna pisanie Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich), Belgii i Holandii. W Polsce „Tygodnik Powszechny” publikuje informację o śmierci poety.

1946 – ze związku z Lucyną Wolanowską rodzi się syn poety, Konstanty Gałczyński (w latach 50. wyemigrował z matką do Australii, do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1990 r.). We Włoszech ukazuje się tom wierszy Gałczyńskiego, spisanych z pamięci żołnierzy 2. Korpusu Armii Polskiej. W marcu poeta powraca do Polski, odnajdując żonę i córkę w Krakowie. Zamieszkują w Domu Literatów na ul. Krupniczej. Gałczyński nawiązuje współpracę z tygodnikiem „Przekrój” Mariana Eliego, gdzie jeszcze tego roku debiutuje „Najmniejszy Teatrzyk Świata Zielona Gęś” i „Listy z fiołkiem”. Gałczyński pisze teksty i występuje w krakowskim kabarecie „Siedem kotów”, publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, a nakładem prywatnej Oficyny Księgarskiej ukazuje się duży wybór jego poezji: Wiersze. Powstaje jeden z najbardziej znanych poematów – Zaczarowana dorożka.

Z żoną Natalią w krakowskim mieszkaniu | 1947 r. | fot. z archiwum Muzeum w Praniu1948 – Rodzina Gałczyńskich przeprowadza się do Szczecina. Po przebytym przez poetę zawale, po kilku miesiącach wracają do Warszawy, zamieszkując przy Alei Róż 6. W listopadzie jedzie jako członek polskiej delegacji do Moskwy, na obchody rocznicy Rewolucji Październikowej.

1949 – wyjazd do Pragi, gdzie poznaje i zaprzyjaźnia się z czeskimi pisarzami Františkiem Halasem i Janem Pilarem. Do Czech poeta powraca jeszcze latem na kurację uzdrowiskową w Podiebradach oraz jesienią na pogrzeb Františka Halasa. Wiosną po raz pierwszy przebywa w Nieborowie, gdzie poznaje historię marmurowej głowy Niobe. W Czytelniku ukazuje się wybór wierszy Ślubne obrączki.

1950 – na Zjeździe Literatów Polskich twórczość Gałczyńskiego zostaje ostro potępiona przez Adama Ważyka za „burżuazyjną poetykę z czasów imperializmu”, przed poetą zamykają się drzwi pism i wydawnictw. Powstaje Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Poeta wpada w depresję, którą pogłębia nierozpoznana szkarlatyna.

15 lipca – 1 listopada 1950 – pierwszy pobyt w Praniu. Poeta pisze: Kronikę olsztyńską, Spotkanie z matką, Rozmowę liryczną, Przez świat idące wołanie…, poemat Niobe, komediofarsę Babcia i wnuczek czyli noc cudów i dokonuje przekładu Snu nocy letniej na zamówienie Juliana Tuwima. W Czytelniku wychodzi książeczka dla dzieci Elektryczne schody. W listopadzie poeta reprezentuje Polskę na II Światowym Kongresie Obrońców Pokoju w Warszawie. Recytowany na nim wiersz „Przez świat idące wołanie” wywołuje aplauz publiczności.

Grudzień 1950 – styczeń 1951 – jedyny zimowy pobyt w Praniu, powstaje tu Kobieta w szarym kapturze, Rozmowa między Mikołajem i Konstantym Ildefonsem na temat porządków świątecznych, Nowy Rok 1951, Do Pana Ziemowita Fedeckiego, zamieszkałego w Warszawie, Al. Niepodległości 130 (ładna niepodległość!).

1951 – poeta wyjeżdża do Krakowa, gdzie na Wawelu ogląda konserwowane figury ołtarza Wita Stwosza. Od 10 maja do końca września Gałczyński przebywa w Praniu, gdzie powstaje: Wit Stwosz, cykl bajek Ezop świeżo malowany (Dwóch plotkarzy, Bajka o siedmiu kwiatkach głupich, Dyrektor i pomnik, Wilk i strefa neutralna, Klijent wymarzony, Bajka o słowikach, Skromność, Złudzenia popularności, Bajka o drewnianej głowie, Piosenka o wilkach), Poemat dla zdrajcy, Orfeusz w piekle (libretto do operetki Offenbacha). Czytelnik wydaje poemat Niobe.

Z żoną Natalią w Praniu | fot. z archiwum Muzeum w Praniu

1952 – drugi, rozległy zawał serca. Od połowy lipca do końca sierpnia: pobyt w Praniu, podczas którego pisze wiersze: Księżyc, W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich…, Ojczyzna. Państwowy Instytut Wydawniczy publikuje Wita Stwosza, a w Czytelniku ukazują się Wiersze liryczne.

1953 – sierpień – początek listopada w Praniu powstają: Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Dzikie wino, Psy w srebrnych falach, Magiczne świece, Ręce kobiet, Zwierzęta patrzą na nas, Koń w teatrze, Tragedia profesjonalna i Pieśni.

6 grudnia – trzeci zawał serca. Gałczyński umiera w wieku 48 lat w swoim warszawskim mieszkaniu. Zostaje pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Z GAŁCZYŃSKIM PO MAZURACH mapa miejsc związanych z K.I.G.

mapa miejsc związanych z K.I. Gałczyńskim

Legenda:

1. Leśniczówka Pranie

2. Szlak wodny – tędy Gałczyńscy po raz pierwszy przypłynęli 15 lipca 1950 r. łódką leśniczego Stanisława Popowskiego do Prania.

3. Wyspa Skarbów (właściwa nazwa – Czapla) – ulubiona wyspa Gałczyńskich na Nidzkim. Wspominał o niej poeta w Niobe.

4. Droga leśna z Rucianego-Nidy do Prania – zimą 1951 r. Stanisław Popowski wiózł tędy saniami rodzinę Gałczyńskich ze stacji kolejowej. Reminiscencje z tej podróży poeta zawarł w wierszu Sanie.

5. Zatoka Szczupacza – słynęła z obfitości drapieżnych ryb, białych nenufarów i żółtych grążeli. Gałczyński nie łowił ryb, w ciągu czterech mazurskich pobytów tylko raz postanowił zostać wędkarzem, ale nie miał szczęścia choćby do jednej ryby, było to w 1953 r.. Dziś w zatoce rzadko spotyka się szczupaki, za to pozostały nenufary i grążele.

6. Przylądek Burz

7. Zatoka Słoneczna (właściwa nazwa binduga Buda) – miejsce kąpieli zabaw wodnych Gałczyńskich. Tutaj poeta latem 1951 r. zgubił obrączkę. Jedną z dwóch, które w 1948 r. kupił w Moskwie. Po nieudanych próbach znalezienia jej, poszukiwania te skwitował następująco: „To mój dar dla Apollina”.

8. Bernard Shaw – Ulubiona sosna poety, pod którą siadywał w trakcie licznych wędrówek z Prania do stacji kolejowej Karwica Mazurska. Nazwał ją tak z powodu sędziwego wieku, którego również dożył G. B. Shaw. W 1983 r. zaatakowana przez szkodniki uschła i została ścięta. W czerwcu 2003 r., w 50 rocznicę śmierci Gałczyńskiego Nadleśnictwo Maskulińskie i Muzeum w Praniu upamiętniło to miejsce głazem i tablicą oraz zasadziło symbolicznie nową sosnę.

9. Krzyże

10. Jezioro Wesołek – jeziorko to stało się ulubionym miejscem spacerów Gałczyńskich latem 1952 r. Zbierali nad jego brzegami rosiczki, które zabierali ze sobą do Warszawy (dziś pod ochroną!!!). W pobliżu Prania, poeta odkrył podczas pierwszego pobytu inne oczko wodne, które nazwał Jeziorem Oberona (nazwa pochodziła ze Snu nocy letniej Szekspira). Jeziorko to zarosło i już nie istnieje.

11. Cichy Kącik – mała zatoczka osłonięta od wiatrów, miejsce, gdzie Gałczyński lubił kontemplować przyrodę w 1950 r.

12. Krzyżacki Róg

13. Binduga Bobrowa

14. Zatoka Zamordejska Wielka

15. Karwica

16. Leśniczówka Dębowo - Gałczyńscy przepływali kajakiem lub łodzią do zatoczki Słonecznej, a stamtąd, już pieszo wędrowali obok leśniczówki i osady Dębowo, mijali jeziorko w kształcie nerki – Topielec (17), osadę Zamordeje (18) oraz Jaśkowo (19) i odchodzili do Wiartla (20).

17. Jeziorko Topielec (inaczej jezioro Oczko)

18. Osada Zamordeje

19. Osada Jaśkowo

20. Wiartel

21. Zdrużno - gospodarstwo leśne położone przy dukcie Pranie – Karwica Mazurska, w którym najprawdopodobniej chciał na stałe zamieszkać K.I. Gałczyński z żoną. Nagła śmierć poety zniweczyła te plany.

22. Stacja kolejowa Karwica Mazurska

23. Ruciane-Nida – podczas pobytów Gałczyńskiego w Praniu, jak wspomina Kira Gałczyńska, jeździli do niej rzadko – do sklepiku po świece, naftę i zapałki, na pocztę, gdzie ojciec zaprzyjaźnił się trochę z dziwnym pracownikiem o jeszcze dziwniejszym imieniu Agafon. Stąd w 1951 r. do Prania z wizytą do Gałczyńskich przyjeżdżał Jerzy Borejsza, mieszkający wówczas w domu, dzisiaj zwanym Borejszówką.

24. Wojnowo - w 1951 r. z przyjacielem Ziemowitem Fedeckim Gałczyńscy pojechali do Wojnowa, gdzie nad brzegiem jeziora Duś stoi wybudowany w XIX wieku klasztor starowierów.

25. Spychowo (wtedy Pupy) – w 1952 r. Gałczyńscy wsiedli na stacji Karwica Mazurska w pociąg i udali się na wycieczkę do Spychowa.

SPACERY PO MAZURACH map

Wokół Prania biegnie ufundowana przez Nadleśnictwo Maskulińskie, przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Tą trasą odbywał niewątpliwie spacery Konstanty Ildefons Gałczyński w latach 1950 – 1953. Ścieżka rozpoczyna się na parkingu w Praniu, wiedzie wzdłuż leśniczówki i fragmentu jeziora Nidzkiego, zatacza koło i prowadzi z powrotem na parking. Jej długość wynosi 1400 metrów, przeciętny czas zwiedzania – 40 minut.

48

„i gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie, czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć, patrzy w las jak w śmieszny rysunek; i przeciera oślepłe oczy, dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy i na serce kładzie mech jak opatrunek.”

„Kronika Olsztyńska” – Leśniczówka Pranie 1950 rok

Inna proponowana przez Nadleśnictwo Maskulińskie i Muzeum w Praniu trasa spacerowa wiedzie do kamiennego obelisku poświęconego sośnie Gałczyńskiego, którą poeta często odwiedzał w latach 1950 – 1953. Ze względu na wiek, nazywał ją Georgem Bernardem Shaw od nazwiska sędziwego angielskiego dramaturga. Zeschłą sosnę ścięto w 1983 r.. Odległość do sosny wynosi 1500 metrów, droga jest oznaczona emblematem białej sosny umieszczanym na drzewach co kilkadziesiąt metrów. Czas dojścia – ok. 20 minut

kons

.

.

..

ZAJĘCIA MUZEALNE

zajęcia ikona 2022 6

Oferta Zajęć Muzeum KIG 2022

 

Z przyczyn od nas niezależnych remont w muzeum zostanie przedłużony do końca lata. Chcielibyśmy jednak by w tym czasie Pranie było dostępne, zatem zapraszamy we wrześniu (od wtorku do niedzieli) i w październiku (od środy do niedzieli) w godz. 10.00 - 17.00 grupy zorganizowane na plenerowe zajęcia muzealne dla dzieci młodzieży i dorosłych, w tym seniorów.

Pakiet w cenie 200 zł od grupy do 40 osób obejmuje opowieść o K. I. Gałczyńskim na Mazurach oraz jedno z poniższych zajęć. Dodatkowo płatną opcją jest organizacja ogniska w cenie 2 zł od osoby.
Ze względu na plenerowy charakter zajęcia są możliwe tylko przy sprzyjającej pogodzie.


Rezerwacja terminów:

muzeum.pranie@gmail.com
tel. 87 425 62 48


AKTUALNA OFERTA ZAJĘĆ
dla UCZNIÓW oraz DOROSŁYCH i SENIORÓW

1. O czym śnią psy?
Na podstawie wiersza Sen psa K. I. Gałczyńskiego

Cel zajęć: 

Uczniowie uczą się analizy i interpretacji utworu Gałczyńskiego, poznają historię psa, bohatera lirycznego wiersza oraz zastanawiają się o czym mogą śnić psy? Lekcja, w atrakcyjnej formie, dostosowanej do wieku, ma na celu nauczyć dzieci analizować wiersze, uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcia związane z budową wiersza oraz znaleźć rymy w wierszu. Zajęcia zawierają część warsztatową.

Wiek: przedszkolaki, kl. I-III SP
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: ok 60 min.  

 

2. Fikcja i rzeczywistość Zielonej Gęsi
- jeden dzień z życia teatru

Cel zajęć:

Uczniowie mają szansę spróbować swoich sił i umiejętności aktorskich na prańskiej scenie. Występowali na niej najwybitniejsi polscy aktorzy: m.in. Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Ignacy Gogolewski, Jan Englert, Piotr Fronczewski. Lekcja muzealna służy poznawaniu Teatrzyku Zielona Gęś, dostrzeganiu jej wartości oraz kształceniu poprawnego odgrywania ról scenicznych. Podczas zajęć uczniowie definiują podstawowe elementy teatru, poznają jego historię oraz stają się aktorami przedstawiając Teatrzyk Zielona Gęś. Ponadto uczniowie poznają historię powstania Teatrzyku Zielona Gęś, wymieniają postaci w nim występujące, charakteryzują tematykę przedstawień. Treść zajęć oraz część warsztatowa dostosowana do grupy wiekowej.

Wiek: szkoła podstawowa – szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: 60 min.

 

3. Walizka Gałczyńskiego

Cel zajęć:

Przybliżenie biografii poety oraz ukazanie wpływu danego miejsca zamieszkania lub pobytu na twórczość Gałczyńskiego. Podczas lekcji uczniowie analizują twórczość autora Zaczarowanej dorożki, odnajdują inspiracje poety oraz potrafią stworzyć mapę biograficzną w oparciu o fragmenty analizowanych utworów.

Wiek: seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: ok 60 min.  

 

4. Co w Puszczy Piszczy?
O tym jak Konstanty widział Pranie latem, a jak słyszał zimą

Cel zajęć:

Lekcja odbywa się na fragmencie leśnej ścieżki dydaktycznej „Śladami Gałczyńskiego”, gdzie poukrywane czekają na nich nie lada zadania! Podczas spaceru uczestnicy zapoznają się z mazurską, prańską twórczością poety (Kronika Olsztyńska, Sanie, W leśniczówce i inne). Widzą Puszczę jego oczami, ale najważniejsze jest poczucie bliskości natury i poezji – czystego Piękna.

Wiek: szkoła podstawowa – szkoły średnie, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 60 min.

 

5. Leśne podchody literackie „Śladami Gałczyńskiego”

Cel zajęć:

Wyprawa edukacyjno – przygodowa do Puszczy Piskiej, wokół leśniczówki Pranie. Zajęcia rozwijają sprawność ruchową, orientację w terenie, ale przede wszystkim pozwalają wykorzystać wiadomości o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim i jego pobytach na Mazurach zdobyte podczas zwiedzania muzeum (podchody odbywają się na oznakowanej i opatrzonej tablicami ścieżce przyrodniczej, na której czekają na uczestników zadania). Treść zajęć dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 90 min.
Do przeprowadzenia zajęć niezbędna jest pomoc opiekunów grupy.

Leśnie podchody literackie

 

6. Monopol: Kup Pan Muzeum!

Cel zajęć:

Plenerowa gra planszowa oparta na zasadach popularnej gry ”Monopol”. Jednak zamiast kupować miasta i budować w nich hotele, inwestuje się w polskie muzea literackie. Podczas rozgrywki natrafia się na ”szanse” popisania się wiedzą o literaturze i patronie muzeum, zdobytą wcześniej podczas zwiedzania ekspozycji. Uczestnicy grają drużynowo, przy dwóch dużych planszach na dziedzińcu leśniczówki lub w altanie. Dzięki tej lekcji gracze poznają miejsca ważne dla polskiej literatury, zdobywają i wykorzystują w praktyce wiedzę o  K. I. Gałczyńskim, rozwiązują zadania językowe. Jak inne gry tego typu rozwijają też ekonomiczne myślenie i dysponowanie finansami, uczą oceniania ryzyka i zasad konkurencji.

Wiek: szkoła podstawowa - szkoły średnie i seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 60 min 

Muzealny biznes

 

7. Z „Kroniką olsztyńską” przekornie przez las.
Warsztaty interpretacji wierszy z zastosowaniem dramy.

Cel zajęć:

 - integracja grupy
- kształcenie zdolności dialogu z autorytetem

- rozwijanie wyobraźni
- uświadomienie wielości konwencji wypowiedzi literackiej i scenicznej     

Lekcja odbywa się w leśnej scenerii na jednej z ulubionych ścieżek spacerowych K. I. Gałczyńskiego. Uczestnicy poznają genezę powstania „Kroniki olsztyńskiej”, pierwszego poematu, jaki Gałczyński napisał w Praniu, w którym nadzwyczajnie „wyśpiewał” przyrodnicze uroki i walory Krainy Wielkich Jezior. Poeta miał wówczas czterdzieści pięć lat i jak dotąd misteria natury nie wpłynęły na jego frazę i strofikę z taką siłą.  Zadaniem uczestników lekcji jest zapoznać się i zrozumieć ten literacki arcytwór, a następnie wybrane przez siebie fragmenty przeczytać „na przekór”, czy też „pod prąd” użytej w nim dykcji, tonacji, tempa i rejestrów. Na przykład: sparodiowanie tonu lirycznego albo przyspieszenia tempa lektury w miejscu, gdzie powinna ona być prowadzona wolno i z namysłem.  W ten sposób włączamy się w przekorny dialog z poetą, a używając własnej fantazji i wyobraźni uczymy się „technik parodystycznych” oraz bawimy się słowem, które wyraża jedność formy i treści zapisanego w pierwszej połowie lipca 1950 roku poematu. Prowadzona „z przymrużeniem oka” lekcja może być inspiracją do własnej twórczości poetyckiej, jak również impulsem do okrycia w sobie zdolności recytatorskich, imitatorskich lub talentu aktorskiego.

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia, dorośli
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 60 min. 

 

8. Wiersz – znak graficzny – gest aktorski

Cel zajęć:

Uczestnicy poznają pojęcia takie jak symbol, ikonografia, czym jest uproszczony przekaz wizualny, skrót myślowy, skojarzenie, czym jest i czemu służy plakat/afisz.

W trakcie lekcji tworzymy grupę teatralną i grupę plastyczną. Wspólnie omawiamy treść wybranego wiersza (np. „Moje wakacje”), odnajdujemy metafory, symbole, zastanawiamy się w jaki sposób można jego treść przedstawić aktorsko, a jak plastycznie. Grupa teatralna przygotowuje inscenizację (scenka, skecz, dialog, pantomima), a plastyczna w tym czasie wykonuje (indywidualnie lub w małych grupkach) afisz wydarzenia teatralnego, które odbędzie się finalnie.

Wiek: starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia, dorośli
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 60 min. 

 

9. Obrazy, które współtworzy flora

Cel zajęć:

Nie tylko farbami „malujemy” obraz. Powstaje on również poprzez użycie innych tworzyw, na przykład tych, które podtyka nam przyroda. Farby są tworzywem przetworzonym, te florystyczne – naturalnym.  Uczestnicy lekcji zainspirowani opowieścią o pobytach K. I. Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie, jego licznych wyprawach na dukty leśnie i szlaki przyjeziorne oraz wpływie jaki mazurska przyroda wywarła na twórczość poety udają się na spacer ścieżką przyrodniczą. Po drodze zaopatrują się w dookolne „farby” – szyszki, gałązki, liście, igliwie, korę, etc., które w dalszej kolejności posłużą do powstania obrazów. Lekcja ma tą zaletę, że łączy funkcje rekreacyjne oraz edukacyjne. Nadto pobudza wyobraźnię plastyczną, angażując zmysły, takie jak wzrok i dotyk. W słowach, a przede wszystkim w ich zaskakujących zestawieniach, zderzeniach i splotach ukryte są obrazy z czego zdają sobie sprawę poeci i o czym doskonale wiedział K.I. Gałczyński. My przekonamy się, że do powstania obrazów przyczyniają się również elementy flory, które znajdują się, podobnie zresztą jak słowa, na wyciągnięcie ręki.

Wiek: szkoła podstawowa
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 90 min.  

 

9. Poezja przy ognisku

Cel zajęć: Wspólne przygotowanie ogniska, gdzie otoczeni pięknem natury, w  blasku ognia czytamy i rozmawiamy o najpiękniejszych utworach Gałczyńskiego.
Treść zajęć dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 60 min. 

 

 ZAJĘCIA TYMCZASOWO ZAWIESZONE

10. Turniej O ZŁOTĄ KOŚĆ FAFIKA

Cel zajęć:

Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości K. I. Gałczyńskiego poprzez zabawę na świeżym powietrzu w formie mini igrzysk, gdzie uczestnicy (podzieleni na małe 5-osobowe zespoły) rywalizują na polu sprawności fizycznej, ale przede wszystkim intelektualnej. Każdy zespół ma do wykonania 6 punktowanych zadań, a grupa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje miano zwycięzców oraz nagrodę. Treść zajęć oraz część warsztatowa dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 90 min.
Do przeprowadzenia zajęć niezbędna jest pomoc opiekunów grupy.

 

11. Muzealni detektywi 

Cel zajęć:

W formie zabawy popularyzuje się wiedzę o patronie muzeum, uczy logicznego myślenia, rozwija zdolności językowe. To propozycja dla uczniów, którzy uposażeni w detektywistyczne gadżety przemierzają sale muzealne rozwiązując zagadki i zadania, tropiąc zakamuflowane przedmioty i zaginione eksponaty. Treść zajęć oraz część warsztatowa dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa – szkoła średnia
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: ok. 60 min 

Muzealni detektywi

12. Gałczyński liberaturą

Cel zajęć:

Przedstawienie Liberatury jako literatury totalniej, gdzie tekst i przestrzeń książki jest integralna, tworzy nierozerwalną całość. Dzieło liberackie może przyjmować dowolną postać, tym samym może być zbudowane z dowolnego materiału. Po przedstawieniu grupie koncepcji oraz przykładów z liberatury, przechodzimy do części warsztatowej czyli kreatywnie budujemy przestrzeń wybranego utworu Gałczyńskiego.
Treść zajęć oraz część warsztatowa dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa – szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: ok. 60 min

 

13. Dlaczego Gałczyński pomalował Ezopa? O bajkach

Cel zajęć:

W trakcie zajęć uczestnicy poznają cykl bajek Gałczyńskiego Ezop świeżo malowany. Dowiedzą się jaki jest sekret drewnianej głowy i dlaczego rzeźbiarz musi czekać do zimy, by stworzyć idealny pomnik dla Osła. Szukając morału w bajkach Gałczyńskiego, Krasickiego i Ezopa odnajdą uniwersalną prawdę o kondycji współczesnego człowieka. Treść zajęć oraz część warsztatowa dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa – szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: ok. 60 min  

 

14. Co łączy Hankę Ordonównę z KULTEM?
Muzyczny Świat Gałczyńskiego

Cel zajęć:

Słuchacze zaznajamiają się z fascynacjami muzycznymi poety, które znalazły odzwierciedlenie w jego poezji, ale przede wszystkim w czasie trwania zajęć prezentowane są „muzyczne” utwory Gałczyńskiego, który do dziś jest jednym z najchętniej śpiewanych poetów, a co ciekawsze sięgają po niego artyści z zupełnie innych światów muzycznych.

Wiek: szkoła podstawowa – szkoły średnie, seniorzy Ilość uczestników: ok 40 osób Czas trwania: ok. 60 min.   15. Bajki mazurskie Ernesta Wiecherta i Guntera Schiwego Cel zajęć:

Podczas zajęć przybliżone zostaną sylwetki dwóch mazurskich pisarzy Guntera Schiwego oraz Ernsta Wiecherta. W oparciu o ich twórczość przedstawimy charakterystykę bajek, legend oraz podań ludowych. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na nurtujące Mazurów pytania, między innymi: Dlaczego kozy mają krótkie ogony i co diabeł miał wspólnego ze sprowadzeniem tytoniu do Krzyży?

Wiek: szkoła podstawowa – szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: ok. 60 min 

 

16. Profesor Bączyński szuka pary

Cel zajęć:

Zajęcia mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy o twórczości KIG (w trakcie zwiedzania Muzeum z przewodnikiem). Gra Profesor Bączyński szuka pary jest atrakcyjną i kreatywną metodą edukacyjną. Zasady nawiązują do znanej na całym świecie gry planszowej Memory, ale nasze kartoniki zadrukowane są cytatami z najbardziej znanych utworów Gałczyńskiego, a naszą planszą jest zielona polana z widokiem na Leśniczówkę. Doskonała zabawa i gimnastyka intelektualna dla każdego!
Treść zajęć dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 75 min.  

 

17. Księżycowe Litery Gałczyńskiego

Cel zajęć:

Zajęcia mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy o życiu i twórczości KIG (w trakcie zwiedzania Muzeum z przewodnikiem). Gra Księżycowe Litery Gałczyńskiego wymaga od uczestników dużej wyobraźni, pomysłowości i spostrzegawczości. Zasady nawiązują do znanej na całym świecie gry planszowej Scrabble, ale jak to u Gałczyńskiego: naszą planszą jest zielona trawa, gdzie uczestnicy inspiracji szukają w otaczających ich pięknie, jak niegdyś czynił to sam poeta! A Zielona Gęś zamienia się w Jokera… Treść zajęć dostosowana do grupy wiekowej.

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 75 min.

 

18. Co kryje w sobie śmiech Ildefonsa?

Cel zajęć:

Lekcja pozwala na zapoznanie się różnymi wymiarami humoru w twórczości Gałczyńskiego. Uznany za mistrza poetyckiej groteski, nietuzinkowego satyryka przez lata mógł być jedynie uwielbiany lub nienawidzony, obojętny nie pozostał nikomu, kto znał jego twórczość. W trakcie zajęć będzie mowa o zgrabnej żonglerce słowami, o komicznej wizji rzeczywistości i jeszcze bardziej komicznej fikcji (nie tylko na przykładzie Najmniejszego Teatrzyku Świata „Zielona Gęś”) oraz o rzeczywistym przekazie poety. Treść zajęć dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa - szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób.
Czas trwania: ok. 60 min.

 

19. Magia przedmiotów w życiu i twórczości K. I. Gałczyńskiego  

Cel zajęć:

Lekcja dotyczy przedmiotów związanych z poetą, często o niezwykłej historii, które miały dla niego duże znaczenie. Niektóre traktował jako rodzaj talizmanów. Większość z nich znalazła się w utworach Gałczyńskiego. Dzisiaj pamiątki po autorze Zielonej Gęsi znajdują się w muzeum i są najcenniejszymi eksponatami. Uczniowie podczas lekcji słuchają opowieści o tych przedmiotach i próbują skonstruować ich opis korzystając z planu opisu. Treść zajęć oraz część warsztatowa dostosowana do grupy wiekowej

Wiek: szkoła podstawowa – szkoła średnia, seniorzy
Ilość uczestników: do 40 osób
Czas trwania: 60 min.    

 

   Lekcje muzealne odbywają w dniach i godzinach otwarcia muzeum
od maja do końca czerwca *

Zgłoszenia przyjmujemy co najmniej na 7 dni przed lekcją
drogą telefoniczną lub mailową.

Oprócz kosztów lekcji grupy płacą również za bilety wstępu do muzeum (uczniowie/studenci - bilety ulgowe*

Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz seniorów
bilety wstępu do muzeum również w cenach ulgowych *

Uprzejmie prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie zajęć (zalecamy pozostawienie ich u opiekuna grupy).

Przypominamy, że Leśniczówka znajduje się w sercu Puszczy Piskiej, tym samym prosimy o odpowiednie zabezpieczenie uczestników zajęć przed kleszczami oraz komarami, tym samym odpowiedni strój (jeśli zajęcia odbywają się na leśnej ścieżce dydaktycznej).

* do czasu ukończenia remontu zwiedzanie budynku muzeum pozostaje wyłączone z naszej oferty

  .

REZERWACJE: 

Tel. 87 425 62 48 e-mail: muzeum.pranie@gmail.com

 

WYDAWNICTWA

Wycenione pozycje dostępne w kasie muzealnej. Sprzedaż wysyłkową prowadzimy od października do kwietnia.

 
BP 2019-3 ok?adka grzbiet 3 cm.inddBP 2019-3 ok?adka grzbiet 3 cm.inddBP 2019-3 ok?adka grzbiet 3 cm.inddBP 2019-3 ok?adka grzbiet 3 cm.indd  
 

Tytuł: Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne. Nr 3/2019             Ok. 300 s. pokłosia konferencji naukowej „Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane”, która odbyła sie w Praniu w 2019 r. Format: 16,5 x 24 cm Wydawca: Książnica Podlaska w Białymstoku ISSN 1640-7806 Cena: 15 zł

 
okładka Gałczyński          
 

Tytuł: Konstanty Ildefons Gałczyński Autor: Jagienka i Wojciech Kassowie Seria: Książka do pisania Wydawnictwo: Austeria Redaktor serii: Marek Zagańczyk Opracowanie graficzne: Przemysław Skrzyński Rok: 2020 Miejsce: Karków-Budapeszt-Syrakuzy Format: 20×14 Strony: 174 Oprawa: miękka ze skrzydełkami ISBN: 978-83-7866-2983

 
KO29012020
 

Tytuł: Kronika olsztyńska w fotografii Marka Truszkowskiego Autor. K. I. Gałczyński Fotografie, posłowie: Marek Truszkowski Wstęp: Wojciech Kass Opracowanie graficzne: Marek Chojnowski Wydawca: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Rok 2019 Format: 15×21 Stron: 22 Oprawa miękka Cena: 5 zł

 

 

 

okladka-Pranie-na-stronę

 

Tytuł: Pranie Autor: Jagienka i Wojciech Kassowie Seria: Książka do pisania Wydawnictwo: Austeria Redaktor serii: Marek Zagańczyk Opracowanie graficzne: Przemysław Skrzyński Rok: 2019 Miejsce: Kraków, Budapeszt, Syrakuzy Format: 20×14 Strony: 192 Oprawa: miękka ze skrzydełkami ISBN: 978-83-7866-253-2

 

 

 

konstelacja20181021

 

„Konstelacja Toposu”. Wiersze w interpretacji Andrzeja Mastalerza i Andrzeja Seweryna Płyta CD Autorzy: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Wojciech Kudyba, Krzysztof Kuczkowski, Artur Nowaczewski. Wydawca: 1,2,3 Studio Graficzne Producent: Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Miejsce nagrania: Teatr Polskiego Radia, Warszawa Opieka artystyczna: Janusz Kukuła Miejsce wydania: Gdynia Oprawa graficzna: Marcin Ekert Premiera: 29.09.2018 Opakowanie: digipack i kopertowe

 

MKiDN  
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

księga Orfeusz20180702

„Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016″ Redakcja i opracowanie: Jarosław Ławski, Wojciech Kass Wydawnictwo: Prymat Miejsce: Białystok Strony: 570 Oprawa: twarda ISBN: 978-83-7657-259-8

 MKiDN

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Muzealni detektywi

Muzealni detektywi

Autor: Magdalena Stecka

Kategoria: Teczka z zadaniami edukacyjnymi dla dzieci od lat 8 Opracowanie graficzne okładki: Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Format: 21×29,5 cm Wydawca: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Rok wydania: 2014

Wydanie drugie

Autor: Beata Turek

Kategoria: Teczka z zadaniami edukacyjnymi dla dzieci od lat 8

Opracowanie graficzne okładki: Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Format: 21×29,5 cm

Wydawca: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Rok wydania: 2016

Cena: 8 zł

Bawimy się z poetą

BAWIMY SIĘ Z POETĄ. Rozwiąż, pokoloruj, policz

Autor: Magdalena Stecka

Kategoria: kolorowanka dla dzieci Oprawa miękka; 23, 5 x 16 cm; 16 stron Projekt, opracowanie merytoryczne: Magdalena Stecka Opracowanie graficzne: Wiesław Szumiński Rysunki: Masza Pastuszenko, Wiesław Szumiński Opieka redakcyjna: Zbigniew Fałtynowicz Rok wydania: 2011 Wydawca: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu ISBN 978-83-932478-0-6

Cena: 5 zł

 
       

Drugie wydanie

Autor: Beata Turek

Kategoria: książka edukacyjna dla dzieci

Oprawa miękka 23, 5 x 16 cm 18 stron

Projekt, opracowanie merytoryczne: Beata Turek

Opracowanie graficzne, ilustracje: Barbara Kuropiejska – Przybyszewska

Rok wydania: 2016

Wydawca: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

ISBN 978-83-932478-9-9

Cena: 6 zł

Z Poetą w Praniu

Z POETĄ W PRANIU

Autor: Magdalena Stecka

Kategoria: książeczka dla dzieci, przewodnik Oprawa twarda; 11 x 15 cm; 31 stron Opracowanie graficzne: Andrzej Strumiłło Opracowanie komputerowe: Dariusz Sznejder Rok wydania: 2011 Wydawca: Wydawnictwo ARKADIA dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu ISBN 978-83-932009-0-0

Cena: 10 zł 

    PRANIE I POETA

PRANIE I POETA

Autorzy: Jagienka i Wojciech Kassowie

Kategoria : przewodnik Oprawa miękka; 24 x 16 cm; 28 stron Rok wydania: 2010 Olsztyn / Agencja Fotograficzno-Wydawnicza WIT ISBN 978-83-62067-17-6

Cena: 12 zł

     

Poeci z Krainy Nord

POECI Z KRAINY NORD

Idea i wybór wierszy: Wojciech Kass Fotografie: Małgorzata Lebda

Zestaw 25 pocztówek prezentujących sylwetki i wiersze poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny różnych pokoleń. Kategoria: pocztówki poetyckie 16 x 21 cm Opracowanie graficzne: Stanisław J. Woś Redaktor: Zbigniew Fałtynowicz Wydawca: Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie Kategoria: pocztówki poetyckie Rok wydania: 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

KRZYŻE | rysunki

Andrzej Strumiłło RYSUNKI Z KRZYŻY 1953-1956 KOLEKCJA MUZEUM K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU

Kategoria: katalog Oprawa: twarda; 18×30 cm; 64 strony Reprodukcje prac: Marek Fiertek Projekt graficzny: Andrzej Strumiłło Opracowanie komputerowe: Dariusz Sznejder Wydawca: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Rok wydania: 2010 Wydawnictwo ARKADIA ISBN 978-83-926026-5-1

Wstęp: Wojciech Kass 

Cena: 10 zł

 

 

    KRZYŻE | rysunki | pocztówki

Andrzej Strumiłło RYSUNKI Z KRZYŻY pocztówki

Kategoria: pocztówki Oprawa: miękka; 15×10 cm; 9 pocztówek Wydawca: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Rok wydania: 2010 Wydawnictwo ARKADIA  NAKŁAD WYCZERPANY

 

  Leśniczówka Zielonego Konstantego

Leśniczówka Zielonego Konstantego

Autor : Wojciech Kass

Kategoria : przewodnik Oprawa miękka; 11 x 15 cm; 30 stron Rok wydania: 2006 Olsztyn / Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury” ISBN 83-89523-97-3

Cena: 6 zł

 

    LEŚNICZÓWKA PRANIE | Antologia wierszy        

Leśniczówka Pranie | Antologia wierszy (Wydanie II poszerzone)

Opracowanie : Zbigniew Fałtynowicz

Kategoria : poezja Oprawa miękka; 12 x 19 cm; 80 stron Rok wydanie: 2006 Gołdap / „Z bliska” i Towarzystwo Aktywności społecznej „Mazury Garbate” ISBN 83-920284-8-1

NAKŁAD WYCZERPANY 

LEŚNICZÓWKA I POETA

LEŚNICZÓWKA I POETA Pranie i okolice

Autor : Wojciech Kass

Kategoria : przewodnik Oprawa: miękka; 24 x 16 cm; 12 stron Rok wydania: 2000 Olsztyn / Agencja Fotograficzno-Wydawnicza WIT ISBN 83-913999-9-0

NAKŁAD WYCZERPANY

    Gałczyńskiego... Pranie i okolice

Gałczyńskiego… Pranie i okolice

Autor : Stefan Maciejewski

Kategoria : przewodnik Oprawa: miękka; 21 x 15 cm; 106 stron Rok wydania 2003 Suwałki / OMEGA ISBN 83-906120-4-6

NAKŁAD WYCZERPANY

Z Gałczyńskim po Mazurach

Z Gałczyńskim po Mazurach

Autor : Jagienka Kass

Kategoria : mapa; 12 x 21 cm Rok wydania: 2003 Komorowo / Mirosław Haba

NAKŁAD WYCZERPANY

   

  Tu gdzie się gwiazdy zbiegły...

TU GDZIE SIĘ GWIAZDY ZBIEGŁY W TAKĄ KAPELĘ DUŻĄ

Autorzy : Jagienka i Wojciech Kassowie

Kategoria : przewodnik Oprawa: miękka; 15 x 15 cm; 30 stron Rok wydania: 2002

NAKŁAD WYCZERPANY

    Leśniczówka Pranie| Antologia wierszy

Leśniczówka Pranie Antologia wierszy (Wydanie I)

Opracowanie : Zbigniew Fałtynowicz

Kategoria : poezja Oprawa: miękka; 12 x 19 cm; 56 stron Rok wydania: 2000 Gołdap / Z bliska ISBN 83-904731-6-X

NAKŁAD WYCZERPANY

 

    Wiersze z Prania

WIERSZE Z PRANIA

Autor : K.I. Gałczyński

Kategoria : poezja Oprawa: twarda z obwolutą; 12 x 22 cm; 156 stron Rok wydania: 2003 Warszawa / ISKRY ISBN 83-207-1713-2

Cena: 30 zł

   

    TEKA PRAŃSKA

Teka Prańska

Redakcja: Jagienka Perlikiewicz-Kass

Kategoria : album Oprawa: twarda; 22 x 31 cm; 21 stron Rok wydania: 2000 Olsztyn / Agencja Fotograficzno-Wydawnicza WIT ISBN 83-913999-0-7

NAKŁAD WYCZERPANY

Comments are closed.