logo

Miło nam poinformować, że w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa na dofinansowanie dwóch zadań ? w Muzeum w Praniu i w Ogródku z Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”.

Całkowity koszt inwestycji „Utworzenia placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki” wynosi 363 615 zł, z czego dofinansowanie to 258 170 zł. Zostaną wykonane mało efektowne, ale ważne prace jak mury oporowe, opaski, podbitki i posadzki przy obu budynkach, ale oprócz tego również parking dla autokarów i samochodów osobowych a także zostanie zakupione wyposażenie, w tym kiosk multimedialny z przygotowaną prezentacją. Więcej o planowanych tam działaniach można się dowiedzieć na stronie muzeum: www.michalkajka.pl.

W muzeum w Praniu zostanie natomiast wykonana „Modernizacja infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu”.

Całkowity koszt to 39 271 zł, z czego 30 522 zł to dofinansowanie. Pieniądze przeznaczymy m.in. na wykonanie na nowo kurtyny  w tyle sceny (bez obaw, zielona gęś i łabędzie zostaną odtworzone) i obudowy na fortepian (tak byśmy nie musieli prosić kochanych zwiedzających o pomoc w jego taszczeniu z muzeum na scenę) a także na wyrównanie terenu na tyłach obejścia leśniczówki by z ostatnich rzędów  lepiej było dobrze widać scenę. Nasadzimy również nowe rośliny i zamontujemy system nawadniania.

Do lipca wszystko w Praniu powinno być gotowe.

________________________

PRZETARG NA PRACE BUDOWLANE W MUZEUM MICHAŁA KAJKI W OGRÓDKU

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w przetargu na realizację inwestycji w Muzeum Michała Kajki w Ogródku „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku”. Szczegóły są podane w załącznikach. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Program Operacyjny 'Rybactwo i Morze”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, na potrzeby realizacji operacji.

01 Ogłoszenie o zamówieniu

02 SIWZ

03 Zał. nr 9 do SIWZ ? Projekt budowlano-wykonawczy

04 Zał. nr 9 do SIWZ ? STWiOR 

05 Zał. nr 10 do SIWZ ? Przedmiar robót ? Cz. 1

06 Zał. nr 11 do SIWZ ? Przedmiar robót ? Cz. 2

 

Comments are closed.