Portret KIG autorstwa Czesława Rzepińkiego

Dzięki donacji Piotra Nardellego do Muzeum w Praniu trafił cenny eksponat: portret olejny Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, do którego poeta pozował Czesławowi Rzepińskiemu w 1947 r. To jeden z dwóch wizerunków KIG tworzony z natury!
25 lipca 1947 r. Konstanty I. Gałczyński pisał do żony: ? Mój portret (Rzepiński Pinxit) będzie, zdaje się, jedną z najlepszych prac mistrza?.
Zdaje się jednak, że efekt końcowy nie zadowolił poety a zwłaszcza jego żony, tak przynajmniej twierdził Zdzisław Nardelli, któremu obraz został podarowany.
Zdzisław Nardelli, (1913-2006, reżyser radiowy i pisarz) był dyrektorem programowym rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie – stąd znajomość z autorem „Zaczarowanej dorożki” i wspólna realizacja słuchowisk i audycji. Organizował też rozgłośnię w Szczecinie, w czasie kiedy zamieszkali tam, w poniemieckiej willi na Pogobiu Gałczyńscy. Pogłębiające się kłopoty zdrowotne przesądziły o przeprowadzce do Warszawy i wtedy portret otrzymał Zdzisław Nardelli, zawiesił go nad swoim biurkiem w Warszawie jako pamiątkę po przyjacielu. Po 73 latach jego syn Piotr (pedagog tańca klasycznego i baletmistrz) postanowił ofiarować obraz muzeum w Praniu. Bardzo dziękujemy!
Autor portretu, Czesław Rzepiński, rówieśnik Gałczyńskiego (1905-1995) był cenionym kolorystą, uczniem Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa, Józefa Pankiewicza, absolwentem krakowskiej i paryskiej ASP. Nie wiadomo w jakich okolicznościach i gdzie poeta pozował do obrazu, ale zachowało się zdjęcie Gałczyńskich z żoną malarza Marią Rzepińską, historyczką i krytykiem sztuki wykonane w Krynicy w 1947 r.

Portret KIG
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.