Relikt dawnej epoki

17  maja 2022 miało miejsce historyczne wydarzenie: z horyzontu widocznego z prańskiego wzgórza zwalił się komin, ostatni element nie działających od 1995 r. Zakładów Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem-Nidzie.
Do końca wojny i tuż po niej Nida była wioską. W 1946 r. liczyła 247 mieszkańców. W 1949 r. , z inicjatywy m.in. Jerzego Borejszy, (jednego z najbardziej liczących się komunistów, „magnata prasowego” tamtych czasów pomieszkującego w Nidzie w istniejącym do dziś przy ul. Słowiańskiej domu zwanym borejszówką) zaczęto budować kombinat, otwarty ostatecznie w 1954 r. Spowodował rozrost wioski w robotnicze miasto, które powstało w 1975 r. z połączenia Nidy z niegdysiejszym „kurhausem” Rudczany czyli Rucianem. W 1990 r. zamieszkiwało je 3500 osób, a fabryka w szczycie swojej świetności zatrudniała 1200 pracowników, w początkowym okresie zwożonych do pracy z czterech okolicznych powiatów.
Po 1990 r. fabryka delikatnie mówiąc nie miała szczęścia. Nie udały się przekształcenia własnościowe, kolejni nabywcy ograniczali produkcję i zatrudnienie, drenowali zakład z cennego wyposażenia, wreszcie w 1995 r. upadła. Teren rozszabrowany przez mieszkańców z bliższej i dalszej okolicy straszył poprzemysłowymi ruinami. Nie wykorzystano szansy na powstanie tam ciekawego obiektu turystycznego korzystającego ze znakomitej lokalizacji nad jeziorem. Od kilku miesięcy teren jest porządkowany, ruiny burzone i jak wieść gminna niesie ma tam powstać osiedle domków jednorodzinnych.
Upadł komin, relikt dawnej epoki, szpecący widok od strony Prania, Myliłby się jednak ten, kto widziałby w tym dużą korzyść: od kilku lat obok komina stoją dwa wielkie maszty przekaźnikowe – znaki nowych czasów szpecące widok na Nidę.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.