30 lipca – gala przyznania Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ 2022

od prawej M_Fałtynowicz i Poseł J_Małecki fot M_Truszkowski

od prawej M_Fałtynowicz i Poseł J_Małecki fot M_Truszkowski

Bookmark the permalink.

Comments are closed.