30 lipca – gala przyznania Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ 2022

od lewej Z_Machej A_Szymańska M_Muszalik D_Szatters

od lewej Z_Machej A_Szymańska M_Muszalik D_Szatters

Bookmark the permalink.

Comments are closed.