Historia

  • All Post
  • Aktualności
  • Gościli u nas
  • Oferta edukacyjna
  • Plakaty z programem
  • Sezon kulturalny
  • Strona główna
  • Wydawnictwa
  • Zespół i pracownicy

Leśniczówka Pranie, przed wojną Seehorst, powstała około 1880 r. i była leśnictwem wsi Krzyże. Polska nazwa „Pranie” wzięła się od łąki nad którą leży leśniczówka, a która jak mówili Mazurzy „prała” czyli osnuwała się mgłą, dymiła. Położona w Puszczy Piskiej tuż nad jeziorem Nidzkim. Przeszła do historii dzięki pobytom w niej wybitnego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który po raz pierwszy przybył do Prania w lipcu 1950 r.. Przyjeżdżał z Warszawy przez kolejne trzy lata, jako gość ówczesnego leśniczego Stanisława Popowskiego. W 1952 r. wraz z żoną Natalią snuł plany zamieszkania na stałe w okolicy jeziora Nidzkiego, które zniweczyła nagła śmierć poety w grudniu 1953 r.. W 1980 r. w Praniu utworzono Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Po reformie administracyjnej Polski w 2000 r. Muzeum znalazło się w województwie warmińsko-mazurskim i podlega Radzie Powiatu w Piszu.

W leśniczówce powstały ważne utwory: Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz, Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Pieśni, Ezop świeżo malowany, Rozmowa liryczna, Spotkanie z matką, Księżyc, W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich, Ojczyzna i inne.

W leśniczówce w lipcu i sierpniu odbywają się koncerty muzyki poważnej i piosenki literackiej, wystawy, spotkania autorskie, recytacje poezji. Spotkać i usłyszeć można tu znakomitych artystów polskiej estrady, którzy licznie odwiedzają leśniczówkę. Organizowane w Praniu imprezy kulturalne cieszą się dużym powodzeniem. Leśniczówka wygrała m.in. plebiscyt czytelników Gazety Wyborczej w 2003 r. na ulubione miejsce imprez kulturalnych na Warmii i Mazurach.

KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

23. 01. 1905 – przychodzi na świat w Warszawie, przy ulicy Mazowieckiej 11 jako pierworodny syn Konstantego Gałczyńskiego i Wandy z Łopuszyńskich Gałczyńskiej. Tego samego roku rodzina przenosi się do mieszkania babki przy ulicy Towarowej, gdzie w grudniu rodzi się drugi syn, Mieczysław Zenon.

1912 – Konstanty rozpoczyna naukę w Szkole Technicznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ulicy Chmielnej w Warszawie.

1914 – rodzina Gałczyńskich zostaje ewakuowana do Moskwy, gdzie Konstanty chodzi do Szkoły Komitetu Narodowego Polskiego. Zainteresowanie sztuką rozbudzają w nim pedagodzy Kazimiera i Józef Grabowscy.

1918 – powrót do Warszawy. Bracia kontynuują edukację w gimnazjum Władysława Giżyńskiego na Wierzbnie.

1919 – powstaje pierwszy zachowany do dziś wiersz: Do Alraune.

1921 – umiera na szkarlatynę młodszy brat poety, Mieczysław.

1923 – debiut literacki – publikuje wiersz Szturm w dzienniku „Rzeczpospolita” pod pseudonimem Zenon Trzciński. W tym samym roku rozpoczyna studia na wydziale filologii angielskiej i filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, których nigdy nie ukończył. Drukuje w młodzieżowym miesięczniku „Twórczość Młodej Polski” i w pisemku Koła Literackiego Studentów UW „Smok”

1925 – zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Reduty Juliusza Osterwy.

1926 – rozpoczyna współpracę z satyrycznym tygodnikiem „Cyrulik Warszawski”. Jesienią zostaje powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy, a po sześciu tygodniach karnie wydalony jako zwykły szeregowiec do jednostki w Berezie Kartuskiej.

1927 – umiera ojciec poety.

1928 – w dzienniku „Polska Zbrojna” drukuje napisane w Berezie wiersze Capstrzyk i Stajnia. W połowie roku kończy służbę wojskową i wraca do Warszawy. Wiąże się z grupą poetycką Kwadryga i drukuje w wydawanym przez nią miesięczniku. Otrzymuje pierwszą posadę w Polskim Towarzystwie Emigracyjnym, zajmując się sprawami emigrantów europejskich. Utrzymuje się na stanowisku przez pół roku.

1929 – wydaje powieść Porfirion Osiełek – debiut książkowy w Bibliotece Kwadrygi. W Klubie Artystycznym w Alejach Jerozolimskich odbył się pierwszy indywidualny wieczór autorski Gałczyńskiego. W maju poznaje Natalię Awałow, swoją przyszłą żonę.

1930 – matka poety, Wanda Gałczyńska, wychodzi powtórnie za mąż za Stanisława Bergera i przenosi się do Pragi. 1 czerwca K. I. Gałczyński żeni się z Natalią Awałow w cerkwi na Pradze. Na cztery miesięcy obejmuje posadę cenzora w Komisariacie Rządu.

1931 – Gałczyński zostaje mianowany referentem do spraw kultury w Konsulacie Generalnym w Berlinie.

1933 – powstaje poemat Bal u Salomona. Po samowolnym urlopie spędzonym w Belgii i Holandii Gałczyński składa podanie o zwolnienie i wracają z żoną do Warszawy.

1934 – Gałczyński wyjeżdża do Wilna i zamieszkuje na ulicy Młynowej 2 na Zarzeczu. Nawiązuje współpracę z klubem Smorgonia, występuje w audycji satyrycznej „Kukułka wileńska”, pisze słuchowiska dla wileńskiego radia, teksty do piosenek Hanny Ordonówny. Po kilku miesiącach do męża dołącza Natalia. Powstaje wiersz Inge Bartsch opublikowany w tygodniku „Na szerokim świecie”.

1935 – rozpoczęcie współpracy z narodowo-radykalnym tygodnikiem „Prosto z mostu” Stanisława Piaseckiego.

1936 – współpraca z satyrycznym tygodnikiem „Szpilki”. W kwietniu rodzi się córka Gałczyńskich, Kira (zmarła w Warszawie, 20.12.2022 r.). Rodzina wraca do stolicy, zamieszkując w podwarszawskim Aninie.

1937 – w Bibliotece „Prosto z mostu” ukazuje się jedyny w okresie międzywojnia tom wierszy – Utwory poetyckie, poeta pisze Bal zakochanych. Umiera brat Natalii Mikołaj Awałow, a jej matka przenosi się do domu Gałczyńskich w Aninie.

1938 – śmierć matki poety w Pradze.

1939 – powstają Noctes Aninenses. W końcu sierpnia Gałczyński zostaje powołany do Korpusu Ochrony Pogranicza i dostaje się do obozu w Kozielsku. W październiku w ramach wymiany jeńców trafia do obozu przejściowego w Mühlbergu w Niemczech, a stąd do pracy w majątku Scheeren – Kreis Stendal. Przez kolegę poety trafia do Natalii wiersz Pieśń o żołnierzach z Westerplatte.

1941 – zostaje przeniesiony do karnej kompanii stalagu Altengrabow. Od sierpnia do listopada prowadzi Notatnik.

1943 – zostaje skierowany do szpitala stalagu Altengrabow, gdzie pracuje jako tłumacz i sanitariusz.

1945 – trafia do karnej kompanii w Tangerhütte, później do fabryki amunicji w Hillersroben, następnie do odlewni żelaza w Gerdenlegen. Po wyzwoleniu wraz z innymi jeńcami zostaje przewieziony do obozu przejściowego w Höxter gdzie poznaje Lucynę Wolanowską, byłą więźniarkę Ravenbrück i obozu pracy w Dortmundzie. 26.04.1946 r. bierze z nią ślub katolicki w miejscowości Blomberg, zamieszkują razem w Höxter. Stamtąd poeta wyjeżdża do Francji (w Paryżu rozpoczyna pisanie Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich), Belgii i Holandii. W Polsce „Tygodnik Powszechny” publikuje informację o śmierci poety.

1946 – 22 stycznia ze związku z Lucyną Gałczyńską rodzi się syn poety, Konstanty Ildefons Gałczyński (w 1949 r. wyemigrował z matką do Australii, do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1990 r., zmarł w Darwin 4.04.2020 r. Lucyna Gałczyńska w 1951 r. uzyskała w Australii sądowne unieważnienie małżeństwa i wyszła ponownie za mąż). We Włoszech ukazuje się tom wierszy Gałczyńskiego, spisanych z pamięci żołnierzy 2. Korpusu Armii Polskiej. W marcu poeta powraca do Polski, odnajdując żonę i córkę w Krakowie. Zamieszkują w Domu Literatów na ul. Krupniczej. Gałczyński nawiązuje współpracę z tygodnikiem „Przekrój” Mariana Eliego, gdzie jeszcze tego roku debiutuje „Najmniejszy Teatrzyk Świata Zielona Gęś” i „Listy z fiołkiem”. Gałczyński pisze teksty i występuje w krakowskim kabarecie „Siedem kotów”, publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, a nakładem prywatnej Oficyny Księgarskiej ukazuje się duży wybór jego poezji: Wiersze. Powstaje jeden z najbardziej znanych poematów – Zaczarowana dorożka.

1948 – Rodzina Gałczyńskich przeprowadza się do Szczecina. Po przebytym przez poetę zawale, po kilku miesiącach wracają do Warszawy, zamieszkując przy Alei Róż 6. W listopadzie jedzie jako członek polskiej delegacji do Moskwy, na obchody rocznicy Rewolucji Październikowej.

1949 – wyjazd do Pragi, gdzie poznaje i zaprzyjaźnia się z czeskimi pisarzami Františkiem Halasem i Janem Pilarem. Do Czech poeta powraca jeszcze latem na kurację uzdrowiskową w Podiebradach oraz jesienią na pogrzeb Františka Halasa. Wiosną po raz pierwszy przebywa w Nieborowie, gdzie poznaje historię marmurowej głowy Niobe. W Czytelniku ukazuje się wybór wierszy Ślubne obrączki.

1950 – na Zjeździe Literatów Polskich twórczość Gałczyńskiego zostaje ostro potępiona przez Adama Ważyka za „burżuazyjną poetykę z czasów imperializmu”, przed poetą zamykają się drzwi pism i wydawnictw. Powstaje Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Poeta wpada w depresję, którą pogłębia nierozpoznana szkarlatyna.

15 lipca – 1 listopada 1950 – pierwszy pobyt w Praniu. Poeta pisze: Kronikę olsztyńską, Spotkanie z matką, Rozmowę liryczną, Przez świat idące wołanie…, poemat Niobe, komediofarsę Babcia i wnuczek czyli noc cudów i dokonuje przekładu Snu nocy letniej na zamówienie Juliana Tuwima. W Czytelniku wychodzi książeczka dla dzieci Elektryczne schody. W listopadzie poeta reprezentuje Polskę na II Światowym Kongresie Obrońców Pokoju w Warszawie. Recytowany na nim wiersz „Przez świat idące wołanie” wywołuje aplauz publiczności.

Grudzień 1950 – styczeń 1951 – jedyny zimowy pobyt w Praniu, powstaje tu Kobieta w szarym kapturzeRozmowa między Mikołajem i Konstantym Ildefonsem na temat porządków świątecznych, Nowy Rok 1951, Do Pana Ziemowita Fedeckiego, zamieszkałego w Warszawie, Al. Niepodległości 130 (ładna niepodległość!).

1951 – poeta wyjeżdża do Krakowa, gdzie na Wawelu ogląda konserwowane figury ołtarza Wita Stwosza. Od 10 maja do końca września Gałczyński przebywa w Praniu, gdzie powstaje: Wit Stwosz, cykl bajek Ezop świeżo malowany (Dwóch plotkarzy, Bajka o siedmiu kwiatkach głupich, Dyrektor i pomnik, Wilk i strefa neutralna, Klijent wymarzony, Bajka o słowikach, Skromność, Złudzenia popularności, Bajka o drewnianej głowie, Piosenka o wilkach), Poemat dla zdrajcy, Orfeusz w piekle (libretto do operetki Offenbacha). Czytelnik wydaje poemat Niobe.

1952 – drugi, rozległy zawał serca. Od połowy lipca do końca sierpnia: pobyt w Praniu, podczas którego pisze wiersze: Księżyc, W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich…, Ojczyzna. Państwowy Instytut Wydawniczy publikuje Wita Stwosza, a w Czytelniku ukazują się Wiersze liryczne.

1953 – sierpień – początek listopada w Praniu powstają: Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Dzikie wino, Psy w srebrnych falach, Magiczne świece, Ręce kobiet, Zwierzęta patrzą na nas, Koń w teatrze, Tragedia profesjonalna i Pieśni.

6 grudnia – trzeci zawał serca. Gałczyński umiera w wieku 48 lat w swoim warszawskim mieszkaniu. Zostaje pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: http://lesniczowkapranie.art.pl.

Komentarze

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Sugerowany tekst: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Sugerowany tekst: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Save settings
Cookies settings
Skip to content