Spacery wokół Prania

  • All Post
  • Aktualności
  • Gościli u nas
  • Oferta edukacyjna
  • Plakaty z programem
  • Sezon kulturalny
  • Strona główna
  • Wydawnictwa
  • Zespół i pracownicy

Wokół Prania biegnie ufundowana przez Nadleśnictwo Maskulińskie, przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Tą trasą odbywał niewątpliwie spacery Konstanty Ildefons Gałczyński w latach 1950 – 1953. Ścieżka rozpoczyna się na parkingu w Praniu, wiedzie wzdłuż leśniczówki i fragmentu jeziora Nidzkiego, zatacza koło i prowadzi z powrotem na parking. Jej długość wynosi 1400 metrów, przeciętny czas zwiedzania – 40 minut.

„i gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie, czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć, patrzy w las jak w śmieszny rysunek; i przeciera oślepłe oczy, dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy i na serce kładzie mech jak opatrunek.”

„Kronika Olsztyńska” – Leśniczówka Pranie 1950 rok

Inna proponowana przez Nadleśnictwo Maskulińskie i Muzeum w Praniu trasa spacerowa wiedzie do kamiennego obelisku poświęconego sośnie Gałczyńskiego, którą poeta często odwiedzał w latach 1950 – 1953. Ze względu na wiek, nazywał ją Georgem Bernardem Shaw od nazwiska sędziwego angielskiego dramaturga. Zeschłą sosnę ścięto w 1983 r.. Odległość do sosny wynosi 1500 metrów, droga jest oznaczona emblematem białej sosny umieszczanym na drzewach co kilkadziesiąt metrów. Czas dojścia – ok. 20 minut.

Skip to content