9 sierpnia, XXXVII edycja koncertów “Muzyka u Gałczyńskiego”

9 sierpnia, XXXVII edycja koncertów “Muzyka u Gałczyńskiego”

Poezja K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Jana Pęczka, muzyka: Gajusz
Kęska (fortepian)

Fot. Anna Rzepko

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.