25 lipca, Gala wręczenia Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego Orfeusz

25 lipca, Gala wręczenia Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego Orfeusz.

Laureaci: Piotr Mitzner (nagroda Orfeusza), Stanisław Raginiak (Orfeusz
Mazurski), Andrzej Strumiłło (pośmiertny Orfeusz Honorowy). Pozostali
finaliści: Agnieszka Herman, Anna Piwkowska i Urszula Kozioł (nieobecna
na gali). Laudacje wygłosili członkowie jury: Antoni Libera, Jarosław
Ławski (przewodniczący), prof. Anna Legeżyńska a w imieniu nieobecnego
Bronisława Maja – Wojciech Kass. Wiersze finalistów w interpretacji
Wiktora Zborowskiego, muzyka: Meadow String Quartet

Fot. Marek Truszkowski

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.