Honorowy Orfeusz dla Andrzeja Strumiłły

Decyzją jury 9. edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ laureatem ORFEUSZA HONOROWEGO został Andrzej Strumiłło za tomik “69″ (wydany przez Galerię Strumiłło w Maćkowej Rudzie).

W historii nagrody statuetkę honorową przyznano dwukrotnie: w 2015 r. Feliksowi Netzowi za tomik “Krzyk sowy” a w 2018 r. Krzysztofowi Kuczkowskiemu za “Ruchome święta”.

Poezja była jednym z wielu środków artystycznego wyrazu Andrzeja Strumiłły, zapewne najmniej docenianym wobec ogromu innego dorobku. Ale w ostatniej dekadzie życia coraz częściej mu towarzyszyła,stając się literą zapisu zachwytu i zdumienia, refleksji i zadziwienia, przede wszystkim jednak summy, a więc refleksji nad losem człowieka i artysty. Szata edytorska i graficzna jego poetyckich tomów na ogół łączyła się z wagą słowa i mądrością doświadczenia zmierzającego do kresu życia autora.

Poetycki dorobek wydawniczy Andrzeja Strumiłły to:
- “Moje. Słowa, obrazy 1947-1967″ (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970)
- “Jak” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983)
- “Ja. Poezje wybrane” (Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2010)
- “Ja 2″ (Wydawnictwo Arkadia, Suwałki 2011);
- “Sto” (SISK, Suwałki 2016);
- “69″ (Galeria Strumiłło, Maćkowa Ruda 2019)
- “Powidoki. Wiersze i zapiski z lat 1947-2019″ (Znak, Kraków 2019)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.