Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa “Konstanty Ildefons Gałczyński. Miejsca niedoczytane: obraz świata – biografia – język”

Muzeum K. I. Gałczyńskiego wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku po raz pierwszy zorganizowało w Praniu ogólnopolską konferencję naukową “Konstanty Ildefons Gałczyński. Miejsca niedoczytane: obraz świata – biografia – język”. Przez dwa dni 7 i 8 czerwca siedemnaście uczonych głów z uniwersytetów w całej Polsce pochylało się i debatowało nad twórczością i biografią Zielonego Konstantego. Pokłosiem konferencji będzie książka, którą wyda Uniwersytet w Białymstoku. Konferencję zakończył wernisaż wystawy plenerowej w Alei Nieznanego Poety w Praniu – “Kronika olsztyńska w fotografii Marka Truszkowskiego” Poemat Gałczyńskiego czytali z tej okazji Agata Piotrowska-Mastalerz i Andrzej Mastalerz. Wystawę będzie można oglądać do października.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.