8 lipca – spektakl Jerzego Satanowskiego z piosenkami Piotra Bukartyka “Kaszana, zdalnie sterowana”

8 lipca – spektakl Jerzego Satanowskiego z piosenkami Piotra Bukartyka
“Kaszana, zdalnie sterowana” owacyjnie przyjęty przez publiczność.
Wystąpili: Krystyna Tkacz, Katarzyna Żak, Jan Janga Tomaszewski, Dorota
Osińska, Arkadiusz Brykalski, Magdalena Piotrowska i zespół muzyczny pod
kierunkiem Fabiana Włodarka.

Fot. Marek Truszkowski

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.