O projekcie „Dziedzictwo kulturowe mówi o nas”

Film o wspólnym projekcie Muzeum w Praniu i litewskiego muzeum w Butrimonis realizowanym w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe mówi o nas” i finansowanym z EFRR z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa -Polska oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Skip to content